Het project Lobberdense Waard wordt ontwikkeld in het kader van natuurontwikkeling, hoogwaterbescherming, recreatie en delfstoffenwinning en is gelegen in de uiterwaarden van het Pannerdens Kanaal, ter hoogte van het splitsingspunt met de Waal nabij Pannerden, gemeente Rijnwaarden.

Vul het e-mailadres in dat bij uw account hoort. Uw gebruikersnaam zal naar dit e-mailadres worden verzonden.

Project Lobberdense Waard

Het plangebied is gelegen in de uiterwaarden bij Pannerden en heeft een totale oppervlakte van 222 hectare. De uiterwaard wordt rondom afgebakend door dijken en kaden. Deze waterwerken vormen het landschappelijke kader van het landschap, ieder met een eigen karakter en betekenis in de regulering van de rivier.

Meer over het project

Plan Lobberdense Waard

Het plan kenmerkt zich door behoud en versterking van de ruimtelijke structuren en kwaliteiten. De landschappelijke structuur van dammen, kaden, dijken en kribben vormt de ruggengraat van het gebied met ieder een eigen betekenis in de regulering van het water. Deze structuren worden voor een groot deel toegankelijk voor recreatief verkeer.

Kenmerken van het plan