Beheersverslag Lobberdense Waard Winter 2019 - Zomer 2020

Gepubliceerd op: .

Koeien in de Lobberdense Waard

Nadat in de zomer de droogte werd ingezet, zagen we dat in de herfst veel voormalig kleiputten droog bleven; de kudde kon de begroeiing prima aan en houdt het terrein prima open.

Ook de bodems van de kleiputten veranderen door de langdurige lage waterstanden.

Lobberdense Waard

Deze bodems drogen op en na verloop van tijd konden de dieren er overheen lopen en dit nieuwe terrein begrazen. Eind februari zijn de dieren uit het gebied gehaald omdat het voedselaanbod op was.

Tijdens de winter zijn de rivierwaterstanden zeer laag geweest. Of zo kortstondig hoog dat de voormalige kleiputten niet echt meer vol zijn gekomen.

In het vroege voorjaar, medio maart, komen de koeien terug met hun pasgeboren kalf . 6 Koeien met kalf brengen de zomer door in het gebied. Door de ontstane begroeiing op de bodem  van de kleiputten zakt het water sneller weg en zien we gedurende de opnieuw droge zomer van 2020 dat de droogval zorgt voor een mooie ontwikkeling.

Lobberdense Waard wilde bloemeLobberdense waard grasland 03

Na de droge periode ontstaan veel planten maar zien we met name een vergrassing van de bodems ontstaan. Als tijdens deze herfst de dieren zorgen voor enige vertrapping krijgen we een open zode met daarin de mogelijkheden voor vele planten om zich te vestingen in de voetstappen.

Ook het ooibos maakt een flinke verandering door. Hier zien we de oudere wilgen (25 jaar) of ouder afsterven en plaatsmaken voor nieuwe maar ook andere soorten.

Lobberdensewaard bomen ooibosLobberdense Waard bomen ooibos

Op de open plekken zien we harde soorten komen, vaak in struikvorm zoals mei/sleedoorn. Dit is een normaal natuurlijk proces en geeft veel leefmogelijkheid voor met name insecten en paddenstoelen.

Loberdense waard mestMooi is om te zien hoe insecten zich te goed doen aan bijvoorbeeld de mest van de dieren. Dit is een mooie graadmeter over de toestand van het ecosysteem, veel insecten zijn ook goed voor diverse vogels.

In oktober zijn de kalveren naar binnen vertrokken en is de kudde uitgebreid met 2 koeien om de vegetatie kort te krijgen gedurende winter.

Het educatiedeel ligt dankzij covid-19 stil. Er zijn geen afspraken met scholen geweest. Op dit moment is het afwachten wanneer dit weer kan worden opgepakt.

Door: door Jos Bolk.

Verslag downloaden.