Beheersverslag Lobberdense Waard Winter 2020 - Zomer 2021

Gepubliceerd op: .

Nieuwe natuur in de Lobberdense Waard

Na enkele droge zomers en rustige winters was het dit jaar duidelijk anders. De winter begon met een redelijke vegetatie nadat aan het einde van een droge zomer voldoende regen was gevallen.

Op de lager gelegen stukken begon weer water te komen en de moerasgedeelten leken weer te vernatten. Niets bleek minder waar, want door de droge zomers hadden zich veel planten gevestigd in deze gedeelten van het terrein waardoor er een beter doorlaatbare laag ontstond en het water sindsdien veel sneller met de rivier mee beweegt dan in het verleden.

Net voor de koude periode in februari waarin veel sneeuw viel, zijn de dieren uit het gebied gehaald. In het vroege voorjaar, in maart is de begrazing weer gestart met 6 koeien met kalf. Tijdens het groeizame seizoen van 2021 bleek dat de natuur met een inhaalslag bezig was. De vegetatie groeide snel en hoog. Daarom is er in overleg besloten om begin juni het aantal dieren tijdelijk uit te breiden om zo de openheid van het gebied te blijven borgen.

Koeien in de Lobberdense WaardKoeien in de Lobberdense Waard

Deze grote groep is blijven lopen tot eind september en toen is de kudde afgeschaald naar 4 drachtige koeien en 3 dieren van 1,5 jaar en daarmee gaan we de winter in. Het effect van de verlengde seizoensbegrazing was mogelijk merkbaar in de hoeveelheid jacobskruiskruid in het gebied. Door minder vertrapping in de winter bleef de zode dichter en was er duidelijk minder jacobskruiskruid aanwezig, de tijd zal ons leren of dit ook zo blijft.

Wel zien we een grotere diversiteit aan planten komen en de weidestukken in het gebied gaan een grotere diversiteit opleveren. Dit als gevolg van stabiel beheer in de afgelopen jaren.

Wilde bloemen in de Lobberdense Waard Wilde bloemen in de Lobberdense Waard

Mooi was te zien, wat het natte weer deed met oudere omgevallen bomen en het toonde goed aan dat ook deze weer zorgen voor leven.

Na de droge zomers waarin de bomen het moeilijk hadden is deze zomer duidelijk te zien dat er enig herstel optrad. Al is ook duidelijk dat met name de oude wilgenvegetatie weg valt er andere soorten zich willen gaan vestigen. De meeste wilgen zijn nu 20 jaar of ouder en dan begint van nature het proces waarbij de eerste bomen afsterven. Het begin van dit proces is in eerdere verslagen al genoemd en zet zich voort.

Paddenstoelen in de Lobberdense Waard Paddenstoelen in de Lobberdense Waard

Het educatiedeel ligt dankzij covid-19 stil. Er zijn geen afspraken met scholen geweest. Op dit moment is het afwachten wanneer dit weer kan worden opgepakt.

Door Jos Bolk, december 2021.

Verslag downloaden.