Lobberdense Waard als inspiratie voor Groene Groei Ivoorkust

Gepubliceerd op: .

Dinsdagochtend 7 februari 2017 is de Lobberdense Waard bezocht door een Ivoriaanse delegatie. Deze mensen waren de hele week in Nederland met betrekking tot The Initiative for Sustainable Landscapes (ISLA) onder leiding van IDH (een duurzaam handelsinitiatief).

Op duurzame en verantwoorde manier nieuwe natuur realiseren

De Lobberdense Waard is uitgekozen om te bezoeken, omdat in dit projectgebied op een duurzame en verantwoorde manier nieuwe natuur wordt gerealiseerd, tezamen met hoogwaterveiligheid en recreatie, door middel van winning van zand en grind. Lobberdense Waard wordt als voorbeeld genoemd in het Natural Capital Akkoord Den Haag, dat door brancheorganisatie Fodi mede is ondertekend. Met name de intensieve samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven is van groot belang in de Rijnwaardense Uiterwaarden en de Ivoriaanse delegatie van overheidsambtenaren wilde hier alles van horen.

Enorm vraagstuk

In Ivoorkust ligt een enorm vraagstuk ten aanzien van duurzame verbouw van cacao in combinatie met herstel van natuur en landschap. En daar dient een duurzame samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven nog tot stand te komen. Onder aanvoering van Jos Bolk (Vereniging Streekbeheer Rijnstromen) is een wandeling door het gebied gemaakt en is verteld waar de Samenwerking Lobberdense Waard aan werkt. Aansluitend is met name over de rolverdeling tussen overheid en private partijen doorgepraat. Dat leverde de nodige inspiratie op voor de gasten om te betrekken op hun eigen situatie in Afrika.