Natuurbeheer Lobberden

Gepubliceerd op: .

 Blonde Aquitaine runderen in de Lobberdense Waard

Sinds 2006 wordt met grote grazers de natuur beheerd in de Lobberdense Waard in samenwerking met FREE Nature en de agrarische streekbeheer vereniging VSR. Franse Salerkoeien en Hollandse Brandrode stieren lopen vanaf dat moment in een kudde van wisselende samenstelling in het terrein, regelmatig ook zichtbaar vanaf de Rijndijk.

Rode Geuzen

Het kruisingsproject tussen deze dieren heeft inmiddels een grote hoeveelheid kalfjes opgeleverd, de zogenaamde Rode Geuzen, die her en der in andere natuurgebieden weer zijn uitgezet. Natuur vaart wel bij de begrazing. Maar nu ontwikkelt het nieuwe ras bepaalde karaktereigenschappen die minder gewenst zijn bij extensief kuddebeheer, zoals vroegrijpheid. Daardoor moet er steeds eerder worden ingegrepen in de kudde om jonge dieren uit te plaatsen om problemen te voorkomen (www.freenature.nl, Rode Geus 2.0). Om die reden is voorgesteld om in de Lobberdense Waard met andere dieren verder te gaan.

Blonde Aquitaine runderen

Het gevolg van deze beslissing is dat de samenwerking op het gebied van beheer alleen met de VSR wordt voortgezet, met dieren van de VSR. Vanaf heden zullen Blonde Aquitaine runderen zichtbaar zijn in het gebied die het beheer voortzetten dat in 2006 is gestart. Veldlessen voor schooljeugd en excursies zullen als vanouds ook gecontinueerd worden. Binnenkort zal een publieksexcursie worden georganiseerd en kunt u de nieuwe dieren in het gebied bewonderen.