Ondertekening overeenkomst

Gepubliceerd op: .

Op 4 juni 2013 hebben gemeente Rijnwaarden en Samenwerking Lobberdense Waard een overeenkomst gesloten. Hierin is o.a. de medewerking van de gemeente aan het plan geregeld en is afgesproken welke voorzieningen in het gebied worden gerealiseerd door SLW. Naar verwachting wordt het bestemmingsplan op korte termijn in procedure gebracht.