Onherroepelijke Ontgrondingsvergunning en Bestemmingsplan

Gepubliceerd op: .

Gedurende 6 weken hebben de definitieve Ontgrondingsvergunning en het Bestemmingsplan Buitengebied Lobberdense Waard 2011 ter inzage gelegen. In deze periode is geen beroep ingesteld bij de Raad van State. De vergunning en het bestemmingsplan zijn daarmee onherroepelijk geworden. De documenten zijn onder "downloads" te raadplegen. Om in 2015 te kunnen starten met de uitvoering van het project zijn nog een aantal vergunningen nodig. Deze worden binnenkort aangevraagd. Via deze website zullen we u hierover informeren.