Publicatie definitieve Ontgrondingsvergunning en Bestemmingsplan

Gepubliceerd op: Gepubliceerd op: .

Vanaf 22 januari 2015 liggen gedurende 6 weken de definitieve Ontgrondingsvergunning en het Bestemmingsplan Buitengebied Lobberdense Waard 2011 ter inzage. Deze documenten zijn onder "downloads" te raadplegen. In 2015 willen we starten met de uitvoering van het project. Om dit mogelijk te maken zijn nog een aantal vergunningen nodig. Deze worden binnenkort aangevraagd. Via deze website zullen we u hierover informeren.