Organisatie

Sinds 2006 bestaat een samenwerkingsverband tussen een aantal industriezandproducenten vertegenwoordigt in: Centrale Industriezand Voorziening BV en Wezendonk Zand & Grind BV. Het samenwerkingsverband ziet toe op het project Lobberdense Waard, waarvoor een samenwerkingsovereenkomst is afgesloten.

De producenten zijn zelf individueel verantwoordelijk voor de winning en vermarkting van hun eigen aandeel zand en grind in het project. De projectleiding verzorgt de voorbereiding, begeleiding van de uitvoering en herinrichting van het project.

Vanuit het samenwerkingsverband is een projectleider ingehuurd van Nederzand Projectmanagement BV, Koen van Aanholt. Hij voert de dagelijkse projectleiding en is eerste aanspreekpunt betreffende het project.

Onderstaande industriezandproducenten zijn via dit samenwerkingsverband betrokken bij dit project:

Logo Dekkergroep
Logo Kaliwaal Bijland
Logo Niba Zand BV